Je staat voor een acuut dilemma of dringend probleem in je relatie, op het werk of binnen je familie. Via de methode van het systemisch werken breng ik via één intensieve sessie uitkomst. Stuur je verhaal door en ik vertel je hoe we dit samen verder zouden kunnen aanpakken.

Sommige conflicten of problemen kunnen niet wachten en vragen dringend een beslissing. Dat kan zowel op het vlak van je relatie, in je familie of gezin of op het werk zijn. Denk maar aan een urgente erfeniskwestie, een dispuut op het werk, een relatie die tot uitbarsting dreigt te komen,… Je weegt voortdurend pro's en contra's af, maar slaagt er niet in om de knoop door te hakken. Je hebt angst om te beslissen, omdat je niet klaar naar de situatie kunt kijken.

Bij deze methode werken we met zogeheten opstellingen. Afhankelijk van het vraagstuk waarover je opheldering wenst, brengen we de verschillende personages of partijen samen die een aandeel hebben in het vraagstuk.  

Opstelling

Deze personages zijn niet de echte personen zelf, maar worden vertolkt door verschillende professionals waarmee ik samenwerk. Elke speler vertolkt de emoties en gevoelens die met zijn rol in de opstelling gepaard gaan.

Door de juiste vragen te stellen aan elke speler, brengen we de complexe interpersoonlijke relaties in kaart. Verschillende onbewuste patronen komen scherp in beeld. Deze beproefde methode werd ontwikkeld door Bert Hellinger.  

Doorheen de sessie krijg jij als externe observator nieuwe inzichten in de situatie en ontwarren we samen de moeilijkste knopen. Je ziet als het ware wie je bent en wie je wilt zijn. Deze sessie duurt ongeveer een halve dag (3 à 4 uur). Meestal organiseer ik deze op een zondag.  

Wil jij een oplossing voor je acuut probleem?

Stuur je case door

Lees enkele voorbeeldcases

Ontdek hier hoe de methode van systemisch werken voor anderen raad bracht. Om de anonimiteit van mijn cliënten te verzekeren, gebruiken we fictieve voornamen. De cases zelf zijn echt.